Klimaat

Klimaat is de grootste bedreiging om de strijd tegen honger te winnen. Het aantal mensen dat door honger kan worden getroffen zal in 2050 stijgen met wel 20% - als een direct gevolg van klimaatverandering. Het is nu tijd voor actie, daarom kijkt de Behind The Brands-scorekaart naar wat de ‘Big 10’ bedrijven kunnen doen om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen in hun gehele keten en boeren te helpen zich aan te passen aan klimaatverandering.


Hoe werkt de Behind the Brands-scorekaart?

De Behind de Brands-scorekaart vergelijkt en beoordeelt het beleid en de beloftes van de grootste levensmiddelenbedrijven. Dat gebeurt op diverse thema’s, van water tot vrouwen. Ook kijkt de kaart naar de eisen die op die thema’s aan toeleveranciers worden gesteld. En de maatregelen die worden genomen om het leven van kleinschalige boeren en de (land)arbeiders te verbeteren.

Wat betekenen de scores?

 1. 8 - 10Goed
 2. 6 - 7Voldoende
 3. 4 - 5Matig
 4. 2 - 3Slecht
 5. 0 - 1Erg slecht
 1. Unilever

  Score
  9

  Unilever staat bovenaan, met de hoogste score (9/10) op klimaat. Het bedrijf heeft krachtig beleid op ontbossing en palmolie. Er zijn richtlijnen voor leveranciers, en Unilever spoort overheden aan om in actie te komen. We hopen van harte dat Unilever leiderschap blijft tonen en verder blijft gaan.

  Bekijk hoe Unilever scoort op andere thema's
 2. Kelloggs

  Score
  8

  Kellogg heeft grote veranderingen doorgevoerd in zijn klimaatbeleid. Het voert nu de Big 10 aan op dit thema samen met Unilever en Nestlé. Het bedrijf heeft zich verplicht om de uitstoot van broeikasgassen in alle ketens terug te dringen en om óók leveranciers hun uitstoot te laten publiceren, Kleinschalige boeren worden geholpen zich aan te passen aan klimaatverandering. Kellogg toont zich een leider door andere industrieëen en overheden op te roepen hetzelfde te doen.

  Bekijk hoe Kelloggs scoort op andere thema's
 3. Nestle

  Score
  8

  Nestlé gaat de klimaatuitdaging aan met goed beleid op ontbossing, palmolie en landbouw-uitstoot van broeikasgas. Het bedrijf doet ook actief mee in klimaatbesprekingen. Maar er is nog veel ruimte voor verbetering in het nakomen van de toezeggingen, doelen voor hernieuwbare energie en in doelen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek voor uitstoot-vermindering.

  Bekijk hoe Nestle scoort op andere thema's
 4. PepsiCo

  Score
  7

  Met een punt erbij, zit PepsiCo nu in de middenmoot op het gebied van klimaatverandering. Met soms goed beleid, bijvoorbeeld op voorwaarden aan leveranciers en het rapporteren over het terugdringen van ontbossing. Maar er moet nog veel gebeuren om broeikasgasuitstoot door de landbouw te verminderen, reductiedoelen op te stellen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, te investeren in schone energie en boeren te ondersteunen om zich aan te passen aan klimaatverandering.

  Bekijk hoe PepsiCo scoort op andere thema's
 5. Coca Cola

  Score
  6

  Nadat Coca Cola eerst leider was op klimaatgebied, blijft het bedrijf nu in het midden steken. Andere bedrijven hadden betere toezeggingen en gingen Coca-Cola voorbij. Er zijn genoeg mogelijkheden om een inhaalslag te maken. Minder Co2 uitstoten, ontbossing tegengaan en concrete doelen stellen voor het gebruik van hernieuwbare energie.

  Bekijk hoe Coca Cola scoort op andere thema's
 6. Danone

  Score
  6

  Danone heeft mooie klimaattoezeggingen gedaan in zijn productieketen van palmolie en voor het volledig terugdringen van ontbossing. Maar de doelen voor het beperken van CO2-uitstoot moeten ambitieuzer, net als de steun aan boeren die nadeel ondervinden van klimaatverandering.

  Bekijk hoe Danone scoort op andere thema's
 7. General Mills

  Score
  6

  General Mills heeft een belangrijke stap gezet op klimaat in 2014 en in 2015. Als een van de eerste voedingsmiddelenbedrijven ter wereld heeft dit bedrijf een concreet doel gesteld om uitstoot in de landbouw te verminderen en verder pleit het bedrijf voor het aanpakken van klimaatverandering door overheden.

  Bekijk hoe General Mills scoort op andere thema's
 8. Mars

  Score
  6

  Mars heeft goed en sterk beleid doorgevoerd op het gebied van ambitieuze broeikasgasreducties en heeft ook aandacht voor ontbossing en het gebruik van hernieuwbare energie. Mars heeft zelfs leiding genomen bij de Amerikaanse overheid op het gebied van klimaat. Minpunt is dat de vereisten die Mars aan zijn leveranciers stelt nog erg minimaal zijn, als het bedrijf dit nog zou toevoegen zou Mars echt ver kunnen komen op het gebied van klimaat.

  Bekijk hoe Mars scoort op andere thema's
 9. Mondelez

  Score
  5

  Mondelez bevindt zich niet langer onderaan de scorekaart op klimaat. Het bedrijf heeft klimaattoezeggingen gepubliceerd die een stap in de goede richting zijn. De lat mag wél wat hoger. Met name meer gebruik van hernieuwbare energie, richtlijnen voor de leveranciers en het ondersteunen van kleinschalige boeren om zich aan te passen aan klimaatverandering verdienen aandacht.

  Bekijk hoe Mondelez scoort op andere thema's
 10. Associated British Foods

  Score
  4

  ABF heeft vooruitgang geboekt op het gebied van klimaatverandering, maar heeft nog een lange weg te gaan. Sommige van ABF’s bedrijven hebben doelen gesteld om de eigen uitstoot te verlagen, echter geen van deze bedrijven heeft dat ook voor de leveranciers gedaan, en dát is waar de grootste uitstoot plaatsvindt.

  Bekijk hoe Associated British Foods scoort op andere thema's